Kredisini ödeyemeyenler! Bankaların kredi yönetmeliği değişti… BDDK’dan vatandaşa kolaylık

8 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında borç yapılandırma konusunda bir dizi önemli değişikliğe gidildi. Borç yapılandrıma konusunda yapılan düzenlemelerin akabinde kredilere dair gelişmeleri yakından takip eden binlerce borçlu vatandaş, BDDK’ın yeni düzenlemesine dair detayları araştırıyor. Bankaya borcu olanlar, alınan kararları yakından takip ediyor. İşte kredi borcu olanları ilgilendiren gelişmenin ayrıntıları… Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun(BDDK) konu ile ilgili Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile Bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracaklar. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek. Yönetmelik uyarınca “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, bu grupta sınıflandırılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden (ara dönem veya yıl sonu raporlama dönemi) itibaren TFRS 9 kapsamında, borçlunun durumuna özgü olarak bankaca uygun görülen süre zarfında kayıtlardan düşülür. Bu kapsamda bankaca belirlenen sürenin gerekçelendirilerek kayıt altına alınması ve denetime hazır bulundurulması zorunlu olacak. Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi: “10) Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de işlem gören elektronik ürün senetlerini, 11) Devlet destekli ticari alacak sigortası poliçelerini, 2) Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de işlem gören elektronik ürün senetleri dışındaki emtiayı temsil eden kıymetli evrak ile rehinli her türlü emtia ve menkulleri,” 5) Devlet destekli ticari alacak sigortası poliçeleri dışındaki ticari alacak sigortası poliçelerini,” Kredisini ödeyemeyenler! Bankaların kredi yönetmeliği değişti... BDDK dan vatandaşa kolaylık #1 Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarına göre muhasebeleştirecek. Bankalar alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkaracak. Kurul bu süreyi değiştirmeye yetkili olacak. Alacaktan dolayı edinilecek emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar için edinim tarihinden önce Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’de belirtilen esas ve usullere göre gerçeğe uygun değer tespiti yapılacak. Alacaktan dolayı edinilmiş emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar, kredi borcuna mahsuben hesaplanan tutar ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülmüş tutardan düşük olanı üzerinden kayda alınacak. Kredisini ödeyemeyenler! Bankaların kredi yönetmeliği değişti... BDDK dan vatandaşa kolaylık #2

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort ataköy escort istanbul escort maltepe eskort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bakırköy escort halkalı escort şirinevler escort sefaköy escort maltepe escort esenyurt escort bakırköy escort beşiktaş escort antalya escort bayan taksim escort izmir escort buca escort Бипопка gaziantep escort kirikkale escort yalova escort burdur escort karaman escort kirsehir escort izmit escort karabuk escort erzincan escort bilecik escort bayan escort