Resmi Gazete 8 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Vatandaşlar, Resmi Gazete’nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren yönetmelik, tebliğ, karar ve andlaşmaların hepsi Resmi Gazete ile kamuoyuna duyuruluyor. İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 8 Temmuz Perşembe 2021 tarihli Resmi Gazete… TBMM KARARI 1291 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4237) ATAMA KARARI –– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığına Fatin Rüştü KARAKAŞ, Üyeliğine Yusuf ÖKSÜZÖMER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/308) HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/07/2021 Tarihli ve 607 Sayılı Kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/07/2021 Tarihli ve 608 Sayılı Kararı YÖNETMELİKLER –– Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 13) ANAYASA MAHKEMESİ KARARI –– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2021 Tarihli ve 2019/10634 Başvuru Numaralı Kararı a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Resmi Gazete 8 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir