Tarihin en pahalı oyunu

Heritage Auctions’un bildirdiği üzere Nintendo Entertainment System (NES) için 1985 yılından kalma mühürlü bir Super Mario Bros. kopyası 660.000 dolar fiyatına satılarak şu ana…

Posted On