Milli Akıllı Sayaç Sistemi’ne geçiliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) “Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamında, elektrik piyasasında lisanslı ve lisanssız üretim faaliyetleri ile tüketim amaçlı kullanılan ölçüm sistemleri kapsamında yer alan sayaçlar dahil olmak üzere tüm ölçüm sistemlerinin belirlenmesi, kurulumu ve işletilmesine ilişkin hususlar belirlendi.

Buna göre, elektrik piyasası faaliyetlerinde, Uluslararası Tip Onay belgesi ve reaktif enerji ölçme özelliği için ilave olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tip ve Sistem Onay belgesine sahip olan ve gerekli şartlara uygun üretilen ölçüm sistemi bileşenleri kullanılacak.

Ölçüm sistemi bileşenlerine ilişkin asgari ve isteğe bağlı özellikler Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) veya Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından hazırlanan teknik şartnamelerle belirlenecek.

KULLANICI MOBİL UYGULAMASI VE İNTERNET SİTESİ KURULACAK

MASS ile elektrik dağıtım sisteminde kullanılan sayaç veya uç birim ile merkezi haberleşme yazılımı arasında haberleşme protokolü çerçevesinde uzaktan iki yönlü veri haberleşmesini mümkün kılacak.

Sistem, yazılım, donanım ve iletişim altyapısı ile de verilerin doğrulanması, saklanması, işlenmesi ve son kullanıcı dahil ilgili taraflara sunulmasına imkan sağlayacak.

MASS ana bileşenleri ise akıllı sayaçlar, modem, merkezi haberleşme yazılımı, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulaması donanım ve yazılımlarından oluşacak.

Ana bileşenlere ilişkin asgari teknik özellikler, ölçüm doğruluğu sınıfları, MASS’a dahil edilecek sayaçlar, uzaktan haberleşme donanımı ile merkezi haberleşme yazılımı arasında uzaktan iki yönlü veri alışverişinin gerçekleştirilebilmesi için altyapının sahip olması gereken asgari teknik özellikler ile diğer kriterler, TEDAŞ tarafından hazırlanan ilgili teknik şartnameler ile belirlenecek.

MASS kapsamındaki farklı marka sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımı ve veri yoğunlaştırıcı birimleri TEDAŞ tarafından onaylanan birlikte çalışabilirlik test prosedürlerine göre TEDAŞ ya da Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş test kurumlarınca yapılan birlikte çalışabilirlik testleriyle onaylanacak.

Dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına dahil edilmesi, iletişim kurulması için gerekli teçhizatın, altyapının ve akıllı sayaçların kurulumu, işletilmesi ve bakımı ve mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olacak.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından, kullanıcıların bazı bilgilerini takip edebilmeleri, geçmişe dönük verileri üzerinden belirli analizleri görebilmeleri ve geri bildirimde bulunmalarını sağlamak amacıyla Kullanıcı Mobil Uygulaması ve internet sitesi kurulacak. Mobil uygulamanın kullanıcıların kullanımına sunulması, işletilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması EPİAŞ’ın sorumluluğunda olacak.

Lisanssız elektrik üretim tesislerinde kullanılan sayaçlara ilişkin hususların da belirlendiği yönetmelik, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx